Videos sobre Iaido

CHIHIRO KISHIMOTO HANSHIN 8º DAN IAIDO

CHIHIRO KISHIMOTO HANSHIN 8º DAN IAIDO - II Parte